ముగించు

అంబజై జాదవ్

ఇమెయిల్ : dtwo-kmr-twd[at]telangana[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా గిరిజన అభివృద్ధి అధికారి
మొబైల్ సంఖ్య : 9398247561