ముగించు

ఎన్.ప్రవీణ్ కుమార్

ఇమెయిల్ : eoprrdbhiknoor[at]gmail[dot]com
హోదా : మండల పంచాయితీ అధికారి భిక్కనూరు
మొబైల్ సంఖ్య : 9849417511