ముగించు

ఖమర్ అహ్మద్

ఇమెయిల్ : mpl[dot]yellareddy[at]gmail[dot]com
హోదా : మునిసిపల్ కమిషనేర్ ఇంచార్జి, యెల్లారెడ్డి
మొబైల్ సంఖ్య : 9121208511