ముగించు

దండు శ్రీనివాస్

ఇమెయిల్ : dbcdo-kmr-ts[at]nic[dot]in
హోదా : జిల్లా వెనుకబడిన తరగతి అభివృద్ధి అధికారి (ఐ/సి), (బిసిడబ్లు)
మొబైల్ సంఖ్య : 8978597373
ల్యాండ్‌లైన్ సంఖ్య : 08468297584