ముగించు

ఎ .వెంకటేశం

ఇమెయిల్ : mrcnagireddypet[at]yahoo[dot]com
హోదా : మండల విద్యా అధికారీ నాగిరెడ్డిపేట
మొబైల్ సంఖ్య : 9941077269