ముగించు

బి.వెంకట నర్సయ్య

ఇమెయిల్ : mpobibipet[at]gmail[dot]com
హోదా : మండల పంచాయితీ అధికారి బీబీపేట్
మొబైల్ సంఖ్య : 9515676747