ముగించు

డి.వెంకట మాధవరావు

ఇమెయిల్ : drokamareddy[at]gmail[dot]com
హోదా : పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్-ఆర్ టి ఐ
మొబైల్ సంఖ్య : 9492022330