ముగించు

“ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ – డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్” పై వెబ్‌నార్ నిర్వహించిన ఎన్‌సిజిజి డైరెక్టర్ జనరల్.

21/01/2021 - 21/02/2021
ఎన్‌ఐ‌సి,కామారెడ్డి జిల్లా

“ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ – డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్” పై వెబ్‌నార్ భారత ప్రభుత్వ డీఏఆర్పీజి అదనపు కార్యదర్శి శ్రీ వి. శ్రీనివాస్ మరియు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ (ఎన్‌సిజిజి) డైరెక్టర్ జనరల్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు.దయచేసి మరింత సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.