ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ తాడ్వాయి మరియు గాంధారి మండలాల్లో రైతు వేదికలా నిర్మాణం తనిఖీ.

28/07/2020 - 16/08/2020
తాడ్వాయి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా.

జిల్లా కలెక్టర్ తాడ్వాయి ,గాంధారి మండలంలోని రైతు వేదికల భవనాల నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు. ఆగస్టు 15 లోగా భవనాల నిర్మాణం పనులు పూర్తిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మరింత సమాచారం కోసం క్లిక్ చేయండి.