ముగించు

పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాం మరియు కోవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్ విడుదల మరియు పంపిణీ సంసిద్ధత పై జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ సమావేశం

23/12/2020 - 26/12/2021

పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ మరియు కోవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్ విడుదల మరియు పంపిణీ సంసిద్ధత పై జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ సమావేశం జనహిత భవనం లో నిర్వహించారు. 2021 ప్రారంభంలో టీకాలు అందుబాటులోకి రావచ్చు అని,  టీకాలను పంపిణి చేయడానికి 1 వ్యాక్సినేటర్ ఆఫీసర్ 1 వాక్సినేషన్ ఆఫీసర్స్ 4 టీం గా ఏర్పడి టీకాలను పంపిణీ చేస్తారని భావిస్తున్నారు.