ముగించు

సదాశివనగర్ లో కోటి వృక్ష అర్చన కార్యక్రమంలో భాగంగా చెరువు కట్టని పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.

13/02/2021 - 13/03/2021
సదాశివనగర్ మండల్