ముగించు

అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవిన్యూ పి.యాదిరెడ్డి గారికి వీడ్కోలు ఆత్మీయ సమావేశం