ముగించు

అమరవీరుల స్థూపం వద్ద పూలు సమర్పించి నివాళులర్పించారు.