ముగించు

ఎన్ ఆర్ ఈ జి ఎస్ సమీక్షా సమావేశం జనహిత భవన్‌లో జిల్లా కలెక్టర్ నిర్వహించారు