ముగించు

కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.