ముగించు

కామారెడ్డి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.