ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం.