ముగించు

కామారెడ్డి వెటర్నరీ డాక్టర్ రవికిరణ్ ఒక గేదెలో ఓసోఫాగటమీని నిర్వహించారు.