ముగించు

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా రోగులకు పండ్లను అందజేశారు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా రోగులకు పండ్లు అందజేశారు.
View Image గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్బంగా అసిస్టెంట్ కలెక్టర్, రోగులకు పండ్లను అందజేశారు.