ముగించు

జిల్లా కలెక్టరేట్ కామారెడ్డిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు.