ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ అటవీ, రెవిన్యూ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.