ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు హెల్త్ ఇండికేటర్ పై వైద్య శాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు.