ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ పల్లె ప్రకృతి వనం సమీక్ష సమావేశం జిల్లా అధికారులతో జనహిత భవన్ లో నిర్వాహించారు