ముగించు

పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

సమీక్ష సమావేశం
View Image పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారుmage 2021-04-08 at 6.46.21 PM