ముగించు

బాన్సువాడ ఆర్టిఓ ఆఫీస్ లో కరొణాపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు