ముగించు

బాన్సువాడ పట్టణంలో అంబేద్కర్ భవనం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన.

Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శ్రీ. శ్రీ. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.
Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శ్రీ. శ్రీ. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.
Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శ్రీ. శ్రీ. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.
Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు శ్రీ శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.
Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image పార్లమెంట్ సభ్యులు బీబీ పాటిల్ గారు శ్రీ. శ్రీ. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.
Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దఫేదార్ శోభారాజు గారు శ్రీ. శ్రీ. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.
Sri.Sri.Gnana Saraswathi Devi Temple.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు శ్రీ. శ్రీ. జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో సరస్వతి దేవిని సందర్శించారు.