ముగించు

బాన్సువాడ-బిచ్కుంద మధ్య నిర్మిస్తున్న హైలెవల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులను మంత్రి శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే గారితో కలిసి పరిశీలించారు.

బాన్సువాడ మరియు బిచ్కుంద మధ్య హై లెవల్ వంతెన నిర్మాణ పనుల పరిశీలన.
View Image బాన్సువాడ-బిచ్కుంద మధ్య నిర్మిస్తున్న హైలెవల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులను మంత్రి శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే గారితో కలిసి పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ మరియు బిచ్కుంద మధ్య హై లెవల్ వంతెన నిర్మాణ పనుల పరిశీలన.
View Image బాన్సువాడ-బిచ్కుంద మధ్య నిర్మిస్తున్న హైలెవల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులను మంత్రి శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే గారితో కలిసి పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ మరియు బిచ్కుంద మధ్య హై లెవల్ వంతెన నిర్మాణ పనుల పరిశీలన.
View Image బాన్సువాడ-బిచ్కుంద మధ్య నిర్మిస్తున్న హైలెవల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులను మంత్రి శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే గారితో కలిసి పరిశీలించారు.