ముగించు

బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకలు @ జిల్లా కలెక్టరేట్ కామారెడ్డి.