ముగించు

మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని సోంపూర్,మద్నూర్ చెక్ పోస్ట్లను సరిహద్దులు పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్