ముగించు

మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు, బాన్సువాడ.

మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు
View Image మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు, బాన్సువాడ బోటింగ్ బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు
మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు, బాన్సువాడ
View Image మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు, బాన్సువాడ బోటింగ్ బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు
మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు బాన్సువాడ
View Image మినీ ట్యాంక్ బండ్ కల్కి చెరువు, బాన్సువాడ బోటింగ్ బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు