ముగించు

మున్సిపల్ అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.