ముగించు

సదాశివనగర్ మండలంలో పల్లె ప్రగతిపనులనూ పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.