ముగించు

అటవీ, రెవిన్యూ, సర్వే ల్యాండ్ అధికారులతో రెవిన్యూ , అటవీ భూముల రికార్డులను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.

అటవీ, రెవిన్యూ, సర్వే ల్యాండ్ అధికారులతో రెవిన్యూ , అటవీ భూముల రికార్డులను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
అటవీ, రెవిన్యూ, సర్వే ల్యాండ్ అధికారులతో రెవిన్యూ , అటవీ భూముల రికార్డులను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.

ఏప్రిల్ 3  2021 తేదీ లోగా రెవిన్యూ , ఫారెస్టు భూముల రికార్డు సర్వే క్లియర్ చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు అధికారులను ఆదేశించారు.

24/03/2021 23/04/2021 చూడు (199 KB)