ముగించు

ఎంప్లాయిమెంట్ కార్డు రెన్యువల్ కు మరో అవకాశం.

ఎంప్లాయిమెంట్ కార్డు రెన్యువల్ కు మరో అవకాశం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఎంప్లాయిమెంట్ కార్డు రెన్యువల్ కు మరో అవకాశం.

ఉపాధి కార్డు రెన్యువల్ కు ఈ ఎడాది డిసెంబర్ 31 వరకు గడువు పెంచడం జరిగినది వివిధ కారణాలతో రెన్యువల్ చేసుకోలేకపోయిన వాళ్ళు ఆన్‌లైన్ లో www.employment.telangana.gov.in ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని జిల్లా ఉపాధి కల్పనా అధికారి ఎస్.షబ్న గారు తెలిపారు.

30/10/2021 31/12/2021 చూడు (225 KB)