ముగించు

ఎంవాలంటీర్ మొబైల్ యాప్‌ను జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆవిష్కరించారు.

ఎంవాలంటీర్ మొబైల్ యాప్‌ను జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆవిష్కరించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఎంవాలంటీర్ మొబైల్ యాప్‌ను జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆవిష్కరించారు.

ఎంవాలంటీర్ మొబైల్ యాప్‌ను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు ఆవిష్కరించారు. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం జిల్లా యంత్రాంగానికి వాలంటీర్ల సేవలు వినియోగించుకోవడం జరుగుతుందని జిల్లా కలెక్టరు గారు తెలిపారు. ఎంవాలంటీర్ మొబైల్ యాప్‌.

31/03/2021 30/04/2021 చూడు (331 KB)