ముగించు

ఎన్నికల విధులలో ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావివ్వకుండా కోవిద్ నిబంధలను పాటిస్తూ సమర్ధవంతంగా ఎన్నికల విధులు నిర్వహించడం.

ఎన్నికల విధులలో ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావివ్వకుండా కోవిద్ నిబంధలను పాటిస్తూ సమర్ధవంతంగా ఎన్నికల విధులు నిర్వహించడం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఎన్నికల విధులలో ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావివ్వకుండా కోవిద్ నిబంధలను పాటిస్తూ సమర్ధవంతంగా ఎన్నికల విధులు నిర్వహించడం.

నిజామాబాదు స్థానిక సంస్థల నియోజక వర్గ పరిశీలకులు వీరబ్రహ్మయ్య, ఎన్నికల విధులలో ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావివ్వకుండా కోవిద్ నిబంధలను పాటిస్తూ సమర్ధవంతంగా ఎన్నికల విధులు నిర్వహించాలని శిక్షణ పొందుతున్న పోలింగ్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు ఓపిఓలకు సూచించారు.

30/09/2020 30/10/2020 చూడు (236 KB)