ముగించు

ఐసిఎంఆర్ ఆధ్వర్యంలో సెరో సర్వైల్లన్స్ కార్యక్రమం

ఐసిఎంఆర్ ఆధ్వర్యంలో సెరో సర్వైల్లన్స్ కార్యక్రమం
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఐసిఎంఆర్ ఆధ్వర్యంలో సెరో సర్వైల్లన్స్ కార్యక్రమం

నేడు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డా. పి.చంద్రశేఖర్ గారు కామారెడ్డి పట్టణంలో 4వ వార్డ్ నందు ఐ. సి.ఎమ్.ఆర్ ఆధ్వర్యములో 3వ విడత సెరో సర్వైల్లన్స్ కార్యక్రమమును ప్రారంభించారు.

28/12/2020 28/01/2021 చూడు (310 KB)