ముగించు

కన్వర్జెన్స్ సమావేశాలు త్వరలో జరుగుతాయి.

కన్వర్జెన్స్ సమావేశాలు త్వరలో జరుగుతాయి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కన్వర్జెన్స్ సమావేశాలు త్వరలో జరుగుతాయి.

ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై అన్ని శాఖల మండల అధికారులతో త్వరలో కన్వెర్జెన్సీ సమావేశాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని , ఈ లోగా గ్రామాలలో ఎలాంటి పెండింగ్ పనులు లేకుండా పూర్తి చేయాలనీ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు.

17/12/2020 17/01/2021 చూడు (409 KB)