ముగించు

కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు.

కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు.

భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్బంగా జిల్లా కలెక్టరు క్యాంప్ కార్యాలయములో జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు జాతీయ పతాకావిష్కరణ గావించారు.

26/01/2021 26/02/2021 చూడు (192 KB)