ముగించు

క్యాంప్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ మొక్కలు నాటారు.

క్యాంప్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ మొక్కలు నాటారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
క్యాంప్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ మొక్కలు నాటారు.

కోటి వృక్షార్చన కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బుధవారం అనగా 17-02-2021 నాడు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు మొక్కలు నాటారు.

17/02/2021 17/03/2021 చూడు (428 KB)