ముగించు

కామారెడ్డిలోని ఈవీఎం గోదామును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.

కామారెడ్డిలోని ఈవీఎం గోదామును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డిలోని ఈవీఎం గోదామును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు.

కామారెడ్డి లోని ఈవీఎం గోదామును గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. రికార్డులను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ వెంకటేష్ ధోత్రే‌, ఎన్నికల సూపరిండెంట్ సాయి భుజంగరావు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.         

03/02/2022 03/03/2022 చూడు (529 KB)