ముగించు

కామారెడ్డి కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సమావేశ మందిరంలో పల్లె ప్రగతి పనులపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.

కామారెడ్డి కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సమావేశ మందిరంలో పల్లె ప్రగతి పనులపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సమావేశ మందిరంలో పల్లె ప్రగతి పనులపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.

బృహత్ పల్లె ప్రకృతి వనం ఏర్పాటు చేయడానికి స్థలాలను ఎంపిక చేసి పెద్ద మొక్కలు నాటాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు అన్నారు. మియావాకి విధానంలో పెద్ద మొక్కలు నాటాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారు పేర్కొన్నారు.

14/07/2021 13/08/2021 చూడు (565 KB)