ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లాలో పాలియేటివ్ కేర్ ప్రోగ్రాం కింద ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మెడికల్ ఆఫీసర్ (డాక్టర్) పోస్టు కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

కామారెడ్డి జిల్లాలో పాలియేటివ్ కేర్ ప్రోగ్రాం కింద ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మెడికల్ ఆఫీసర్ (డాక్టర్) పోస్టు కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి జిల్లాలో పాలియేటివ్ కేర్ ప్రోగ్రాం కింద ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మెడికల్ ఆఫీసర్ (డాక్టర్) పోస్టు కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి, కామారెడ్డి కార్యాలయం

కామారెడ్డి జిల్లాలో పాలియేటివ్ కేర్ ప్రోగ్రాం కింద మెడికల్ ఆఫీసర్ (డాక్టర్) పోస్టు కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

ఖాళీల సంఖ్య: 01

అర్హత: M.D జనరల్ ఫిజీషియన్ or ఎంబీబీఎస్.

దరఖాస్తుల సమర్పణ తేదీ : 08-12-2021 నుండి 15-12-2021 వరకు, ఉదయం 10:00 నుండి సాయంత్రం 5-00 వరకు.

దరఖాస్తులను  జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం, గది నం .105, మొదటి అంతస్తు, IDOC (కొత్త కలెక్టరేట్), కామారెడ్డి లో సమర్పించాలి

07/12/2021 15/12/2021 చూడు (357 KB)