ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లాలో పిసిపిఎన్డిటి కార్యక్రమాల అమలుకు సంబంధించి.

కామారెడ్డి జిల్లాలో పిసిపిఎన్డిటి కార్యక్రమాల అమలుకు సంబంధించి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి జిల్లాలో పిసిపిఎన్డిటి కార్యక్రమాల అమలుకు సంబంధించి.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డా పి చంద్రశేఖర్ గారు PCPNDT కార్యక్రమాల అమలు గురించి ప్రోగ్రాం అధికారులచే సమీక్షించారు. రాష్ట్ర జాయింట్ డైరెక్టర్ PCPNDT కమీషనర్ కార్యాలయము హైదరాబాద్ వారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈ PCPNDT చట్టం అమలు తీరును సమీక్షించారు.

15/02/2021 28/02/2021 చూడు (249 KB)