ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు.

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు.

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సమావేశాలు 15.09.2021 10:30 ఉదయం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో, ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ కామారెడ్డిలో, అధికారులు మరియు గౌరవ సభ్యుల కోసం జిల్లా పరిషత్ ముఖ్య నిర్వహణాధికారి ఇచ్చిన సమాచారం.

07/09/2021 15/09/2021 చూడు (319 KB)