ముగించు

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 40వ వార్డులో వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 40వ వార్డులో వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి పట్టణంలోని 40వ వార్డులో వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.

కామారెడ్డి పట్టణంలోని 40 వ వార్డులో వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ జితేశ్ వి పాటిల్ సందర్శించారు. పద్దెనిమిదేళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవాలని సూచించారు. అంగన్వాడి కేంద్రాన్ని, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలను సందర్శించారు. విద్యార్థుల హాజరు శాతాన్ని పరిశీలించారు.

16/09/2021 16/10/2021 చూడు (752 KB)