ముగించు

కోవిడ్-19 ప్రభుత్వ నిబంధనలపై టాస్క్‌ఫోర్స్ బృందాలతో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం.

కోవిడ్-19 ప్రభుత్వ నిబంధనలపై టాస్క్‌ఫోర్స్ బృందాలతో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కోవిడ్-19 ప్రభుత్వ నిబంధనలపై టాస్క్‌ఫోర్స్ బృందాలతో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం.

కోవిడ్-19 ప్రభుత్వ నిబంధనలను టాస్క్ ఫోర్స్ టీములు కఠినంగా అమలు చేయాలనీ జిల్లా కలెక్టర్ కోవిడ్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీములను ఆదేశించారు.

21/07/2020 21/08/2020 చూడు (504 KB)