ముగించు

గర్భిణీ స్త్రీలకు సురక్ష కాన్పులు చేయటం కొరకు అనుసరించాల్సిన అంశాలపై ఆశా కార్యకర్తలకు శిక్షణ.

గర్భిణీ స్త్రీలకు సురక్ష కాన్పులు చేయటం కొరకు అనుసరించాల్సిన అంశాలపై ఆశా కార్యకర్తలకు శిక్షణ.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
గర్భిణీ స్త్రీలకు సురక్ష కాన్పులు చేయటం కొరకు అనుసరించాల్సిన అంశాలపై ఆశా కార్యకర్తలకు శిక్షణ.

ప్రమాద లక్షణములు కల్గి ఉన్న గర్భిణీ లకు సురక్ష కాన్పులు చేయటం కొరకు అనుసరించ వలసిన అంశాలపై డా. జి.శోభారాణి ప్రోగ్రాం అధికారి MHN గారు ఆశా నోడల్ పర్సన్ లకు శిక్షణ ఇచ్చారు.

05/08/2021 31/08/2021 చూడు (280 KB)