ముగించు

గిరిజన అభ్యర్థులకు ఎస్.టి కార్పొరేషన్ కామారెడ్డి ద్వారా ఆర్థిక సహాయ పథకం.

గిరిజన అభ్యర్థులకు ఎస్.టి కార్పొరేషన్ కామారెడ్డి ద్వారా ఆర్థిక సహాయ పథకం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
గిరిజన అభ్యర్థులకు ఎస్.టి కార్పొరేషన్ కామారెడ్డి ద్వారా ఆర్థిక సహాయ పథకం.

ఇందుమూలంగా తెలియచేయునది ఏమనగా 2020-2021 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కామారెడ్డి జిల్లా లో (169) గిరిజన అభ్యర్థులకు ఎస్.టి. కార్పొరేషన్ కామారెడ్డి ద్వారా ఆర్థిక సహాయ పథకం (ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీం ) ద్వారా వ్యవసాయ సంబంధ పశు సంవర్థక చిన్న నీటి పారుదల మరియు చిరు వ్యాపారము మొదలకు పథకములకు ఆన్లైన్ ధరఖాస్తులను కోరబడుచున్నవి.

ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ :28-02-2021

04/02/2021 28/02/2021 చూడు (402 KB)