ముగించు

గొర్రెల, మేకలకు పారుడు వ్యాధి రాకుండా నివారణ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రారంభించారు.

గొర్రెల, మేకలకు పారుడు వ్యాధి రాకుండా నివారణ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రారంభించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
గొర్రెల, మేకలకు పారుడు వ్యాధి రాకుండా నివారణ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రారంభించారు.

బీబీపేట మండలం తుజల్ పూర్ లో గొర్రెల, మేకలకు పారుడు వ్యాధి రాకుండా నివారణ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రారంభించారు. పారుడు వ్యాధి రాకుండా నివారణ టీకాలను ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తుందని, గొర్రెల మేకల పెంపకం దారులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు అన్నారు. 

08/02/2021 28/02/2021 చూడు (442 KB)